Datum/Tid
Date(s) - 15/05/2018
17:00 - 19:00

Plats
Norges Hus

Kategorier


Årsmöte 2018

Kära medlemmar i Norsk – Svenska Handelskammaren.
Du kallas härmed till Årsmöte i Norsk – Svenska Handelskammaren i Göteborg

Datum:         15/5
Tid:               17.00
Plats:            Norges Hus, Skånegatan 16

stadgarna finner du dagordningen för mötet. I stadgarnas §6 kan man läsa: ”Kallelse till årsmöte skall vara skriftlig och avsändas till medlemmarna senast 30 dagar före mötet. Kallelse skall ske genom brev med posten eller via e-post.”

Föreningens årsredovisning finns att ta del av på Norges Generalkonsulat, Skånegatan 16 i Göteborg. Det kommer även att finnas kopior vid årsmötet.

Ev. motioner till årsmötet skall skickas in via e-post till info@nshkgoteborg.se senast 3 dagar före mötet. Valberedningens förslag till ny styrelse meddelas via valberedningens ordförande eller av honom utsedd person vid mötet.

Röstlängden består som tidigare av de medlemmar som senast 7 dagar före årsmötet erlagt årsavgift.

Välkomna,

Catharina Olofsson
Ordförande

Bokning:

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Tags: