Export- och etableringsinformation

Norsk-Svenska Handelskammaren får ett stort antal förfrågningar varje år från svenska och norska företag som önskar information eller har konkreta planer på etableringar i grannlandet. Vi har samlat relevanta informationskällor och gjort en export- och etableringsguide baserad på vanliga frågor. Den innehåller tips om vart du kan vända dig om frågor som skatt, tull och moms och har ett stort antal källor för marknadsinformation.

Önskar du få råd är du välkommen till att ringa oss på handelskammaren. Våra samarbetspartners Business Sweden i Oslo och Innovasjon Norge i Stockholm erbjuder konsulthjälp i alla faser från marknadsanalys till etablering, drift och evalvering.

Aktuellt just nu:

Union Customs Code UCC

Union Customs Code UCC är EUs nya tull-lagstiftning som började implementeras 1 maj 2016. Övergångsperioden till komplett implementering av UCC sträcker sig fram till 31 december 2020. KGH Customs Services har lanserat webbplatsen uccmedesiple.com, för att hjälpa företag att hantera effekterna av UCC. Webbplatsen är utformad för att förenkla genomförandeprocessen och demonstrera risker och fördelar från ett företagsperspektiv. Den ska ses som ett komplement till information från svenska Tullverket och EU Kommissionen. Webbplatsen kommer uppdateras regelbunden men redan nu finns en förklarande film om UCC, ett självutvärderingsverktyg för att se hur ”redo” man är som företag inför de kommande förändringarna samt en rad artiklar som belyser olika frågor i anslutning till UCC. Webbplatsen riktar sig till en bred publik, från dem som hanterar tullfrågor till ledande befattningshavare som vill se hur detta påverkar deras övergripande affärsmål.

Klicka här för att komma till uccmadesimple webbplatsen.

Klicka här för att läsa KGHs information i anslutning till lanseringen av webbplatsen.

 

Järnväg Oslo-Göteborg

Bristerna på fungerande järnvägsförbindelser mellan framförallt Oslo och Göteborg framhålls ofta som det enskilt största hindret mot ett större utbyte och gemensam utveckling i västra Skandinavien.

Lysna på Jan Andreasson, vice ordförande i NSHK Göteborg, prata om temat i Megapodden: