Norge

Business Sweden i Oslo
Har ni  frågor avseende export till Norge? Ska ni skicka varor till Norge? Etablera er? Skicka personal till Norge? Vill ni hitta en partner i Norge? Hitta fler kunder? Business Sweden i Norge hjälper svenska företag som vill etablera sig – eller växa – på den norska marknaden. Vi kan hjälpa dig i alla skeden av dina exportplaner, från att de första frågorna dyker upp till att ditt företag behöver praktisk etableringshjälp. Och vi har många olika lösningar. För oss är ingenting främmande, bara det kan hjälpa ditt företag att utvecklas!

Ta kontakt med Business Sweden på:
Telefon: +47 22 87 88 50
E-mail: norge@business-sweden.se

Brønnøysundregistrene är en förvaltningsenhet med ansvar för en rad nationella kontroll- och registreringsuppgifter för näringslivet. På sidan får man också tillgång till Enhetsregisteret, som är en översikt över samtliga verksamheter som är momspliktiga, har registrerat anställda eller är med i Foretaksregisteret.

Om du skall sitta i styrelsen i ett norskt företag eller som svensk registrera en verksamhet i Norge, måste du registrera dig för norskt personnummer. På Brönnoysundregistrenes websidor kan du hämta hem ett så kallat D-skjema och söka om norskt personnummer.

Spør oss
Ger dig svar på de vanligaste frågorna om regler för att starta och driva eget företag i Norge. Fem statliga verk (Arbeidstilsynet, Brönnöysundsregistene, Skatteetaten, Trygdeetaten och Statitistisk Sentralbyrå), som har ansvaret för en betydlig del av de regler du måste följa som näringsidkare, står tillsammans bakom denna portal.

Internetdomäner
Ska du upprätta internetdomäner i Norge, dvs önskar ha en .no-adress, måste du registrera en verksamhet i Norge (ett dotterföretag, filial, enmansföretag eller liknande). Mer information om reglerna får du genom att vända dig till Business Sweden.

Arbetsförmedling och rekrytering
Business Sweden åtar sig också rekryteringsuppdrag för sina kunder. NAV är den centrala myndigheten för arbetsförmedling i Norge.