Företagsinformation

Kompass
Sök företagsinformation, produkter, tjänster, agenturer och varumärken.

Bedriftsguiden
Leverantörsguide och företagskatalog.

Proff.no
Information om firma, bransch, räkenskaper, personer.

Creditinform
Kreditinformation om norska företag.

Ravn Info/Brønnøysundskatalogen
Officiell företagsinformationsprodukt baserad på direkta utdrag från Enhets- och Foretaksregistrene hos Brönnöysundregistrene.