Sverige

Innovasjon Norge i Stockholm hjälper norska företag som vill bygga upp eller utveckla sin verksamhet i Sverige, samt svenska företag som intresserar sig för norska produkter.

Patent – och registreringsverket – PRV

Registrering av företag, uppfinningar, varumärken och mönster. Motsvarar Brönnöysundregistrene i Norge.

Invest in Sweden Agency (ISA)
ISA är en myndighet som assisterar och ger information till utländska investerare om näringslivsmöjligheter I Sverige. Utländska företag som planlägger att etablera sig eller utvidga sin verksamhet i Sverige kan få kostnadsfri rådgivning av ISA. ISAs representant i Norge, Jens Eide, kan kontaktas på jenseide@online.no.

Företagarguiden
Innehåller verktyg för att starta och utveckla företag, information om lagar och regler, tjänster och praktiska tips om finansiering och anställningar.

Webadresse i Sverige
Registrering av svenska Internet domäner (.se-adresser).

Business Region Göteborg AB

Business Region Göteborg AB förmedlar och förenklar dina kontakter vid etablering och investering i Göteborgsregionen. Vi är ”din dörr in” till: Mark och lokaler, affärskontakter, rekrytering, kompetens, kvalificerade rådgivare, myndigheter och andra organisationer, bostäder, relocationservice och internationella skolor.