Ekonomi

Konjunkturinstitutet
Prognoser och analyser av svensk ekonomi.

Sveriges Riksbank
Sveriges centralbank. Ekonomiska indikatorer, räntor, statistik etc.

Statistiska Centralbyrån
Svensk statistik.

Stockholmbörsen
Börskurser, nyheter från noterade företag etc.

Svensk Börsinformation
Investor relations och aktieinformation.

SIX – Scandinavian Information Exchange
Erbjuder nordisk aktieinformation i realtid och aktie- och indexberäkning.

Notisum
Innehåller samtliga gällande författningar som givits ut i Svensk Författningssamling (SFS).