Norsk- Svenska Handelskammaren arrangerade den 16:e mars ett seminarium tillsammans med våra guldmedlemmar Swedbank och Foyen Advokatfirma om vad företag bör tänka på vid försäljning till eller etablering i Norge.

En aptitretare då det för många företag kan vara lönsamt att se över gränsen, om man gör det på rätt sätt.

Guldmedlemmar och värdar för eventet

Lena Smeby Udesen, chef för Region Väst på Swedbank, förklarade varför banken har valt att arbeta aktivt mot den norska marknaden. Swedbank finns på plats i Norge och ser fördelen för kunden att använda sig av sina existerande bankkontakter i kombination med den expertis som finns på plats. Kunden behöver inte ha flera parter att förhålla sig till och banken känner kunden sedan tidigare vilket kan förenkla vid tex finansiering. Som en naturlig del i det gränsöverskridandet arbetet är Swedbank guldmedlemmar hos Norsk- Svenska Handelskammaren.

 

Oscar Wackling, advokat på Foyen Advokatfirma som också är guldmedlemmar, samarbetar med systerbolaget FØyen Advokatfirma i Norge. Bolagen har ca 80 medarbetare i Sverige och ca 45 i Oslo som levererar juridiska lösningar med affärsfokus på respektive hemmamarknad. Genom samarbetet mellan bolagen finns extra goda förutsättningar för att vara en bra partner till de företag som har uppdrag som sträcker sig över gränsen.

 

Etablering med hjälp av expertpanel

 

Moderator Anna-Karin S. Öjerskog fick under eventet möjlighet att starta ett fiktivt bolag i Norge. Med hjälp av expertpanelen med representanter från FØyen/ Foyen, Swedbank, KGH Customs Services, Ernst & Young och Business Sweden fick Anna-Karin svar på sina frågor runt etableringen.

Hur ser marknaden ut? Vilken bolagsform skulle hon välja och varför? Behöver hon momsregistrera bolaget och i så fall när? Var kommer tullen in i bilden? Hur stor påverkan kan det ha på prisbilden? När blir en anställd skattskyldig i Norge? Socialförsäkringssystem? Dubbelbeskattning? Internprissättning? Hur viktigt är det att jag har ursprungsbevisning? Sälja via webshop till Norge? Kort sagt, frågor runt hur det fungerar att vara svenskt företag i Norge.

Emelie Palmér från Business Sweden sammanfattade det som samtliga deltagare i panelen gav uttryck för ” det handlar om att etablera sig i ett nytt land även om det ”bara” är i vårt grannland Norge och den största risken är att vi underskattar våra olikheter”.

 

En lyckad etablering i Norge

 

Lars Söder, vd på Miweco Väst AB, illustrerade väl det goda exemplet från verkligheten. Sedan två år tillbaka säljer Miweco sina tekniska konsulttjänster till norska kunder. Företaget kommer från Trollhättan och har gått från fordontjänster till offshore och mekanisk industri. Lars poängterade att innan de själva startade sin etablering hade de hört mycket positivt om att etablera sig i Norge ”vi fick höra om alla fördelar – det var ingen som nämnde alla fallgropar!”: Lars tips till alla som önskar etablera sig i grannlandet är följande: 1. Läs på, 2. Gör en affärsplan, 3. Ta hjälp (av experter på området), 4. Var långsiktig, 5. Vi är väldigt olika, 6. Kör hårt!

De riktigt unga entreprenörerna ska också tänka gränsöverskridande

 

Norsk- Svenska handelskammaren vill gärna bidra till att vi får fler norska och svenska entreprenörer i framtiden, som ett led i det arbetet har vi erbjudit Ung Företagsamhet medlemskap i kammaren . Vi ser väldigt positivt på arbetet som UF gör och just nu har UF i region Göteborg ansökt om ett EU projekt tillsammans med den norska systerorganisationen Ungt EntreprenØrskap för ett  hållbart entreprenörskap i skolan från Göteborg i söder till Oslo i norr. John Cederquist, regionchef för Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen berättade om hur organisationen jobbar med att utbilda i entreprenörskap. John delade inte uppfattningen om att allt ser mörkt ut i den svenska skolan idag, även om skolan får låga värden i Pisa undersökningen så finns det många andra viktiga parametrar man inte mäter som tex kreativitet och skapande. Det finns möjlighet att se den bubblande västsvenska kreativiteten på årets UF mässa på Svenska Mässan den 30-31/3.

 

Kontaktskapande mingel

Till och med en garvad moderator som Anna-Karin S. Öjerskog hade svårt att få deltagarna att avsluta minglet där många nya kontakter skapades. För Norsk- Svenska Handelskammaren är det ett mycket gott tecken, i vårt nätverka ska det skapas affärer något som deltagarna på seminariet verkade anamma till fullo. 

Länkar

www.bizweb.no (bästa stället att hitta omsättning, antal anställda, ägare o.s.v.)

 

www.ravninfo.com

               

Norska Näringslivets sida:

www.nho.no

 

Diverse branschförbund:

http://www.kvasir.no/c/biz/branch/org/trade/

www.wordreference.com

 

Lagar och föreskrifter:

www.lovdata.no

 

Databaser:

http://www.kompassonline.se/

http://www.nordicnetproducts.com/

Tags: