Referat från Norska Dagen 2017 – Union 2.0

Norges Hus 4 maj 2017

 

Före huvudprogrammet startade åt vi en god lunch från Spira Food.

 

Catharina Olofsson, ordförande i Norsk Svenska Handelskammaren i Göteborg öppnade dagen och gav matnyttiga detaljer om hålltider, och eftermingel, och dagens program överlämnades till dagens moderator Anna-Karin Öjerskog.

Talare:

Christian Syse, berättade vad han anser är viktigt i Norge & Sverige relationen, och han berättade om sin karriär inom UD, och historiska inslag om unionen.

Han belyste det goda samarbetet som redan är igång tillsammans med NSHK och knytningen till västra Sverige. Han känner starka band till Sverige, även igenom sina tidigare familjeband.

 

Charlotta Mellander, talade om det makroekonomiska perspektivet, utan hänsyn till landsgränser. Inledde sitt föredrag om urbanisering, och vad som historiskt skett, före 2050 kommer 70% av världens befolkning bo i större städer, en nyckelfråga var ”hur skall dessa städer utvecklas med kvalite”?  Vi lever i en tid där jobben följer människorna, jämfört med tidigare då människorna följde jobbet. Charlotta har arbetat under ett par år med en studie kallad ”Spiky world” tillsammans med en forskare i Canada.

Vi fick även se lite statistik, i våra liv arbetar vi 9% (minskande), fritid 50% (ökande) , sover/vilar 30%, och vi studerar allt längre. Sedan följde en presentation gjord med Gallup, kallad Soul of City, en kartläggning över hur vi skall bli lyckligare i livet, baserat på:

jobb/inkomst, sociala relationer, lycka i livet och nöjdhet med platser, presentationen avslutades med orden: When a place gets boring, even the rich people leave”

 

Björn Rosengren, talade om vad som är viktigt för att regionaliseringen skall lyckas ekonomiskt, och visionen om att bli en av Europas mest attraktiva och konkurrenskraftiga regioner. Vi fick några exempel på kluster mellan Norge och Sverige, ex Kiruna och Narvik, samt även exempel på yrken som många Svenskar utför i Norge, främst inom olika service/vård yrken. Vi fick även lyssna på regionsfördelarna mellan Oslo och Göteborg, men också tanken om att utveckla tanken för en region som även inkluderar

Malmö/Köpenhamn….”8 miljoners staden”.

 

Niklas Lindwall, talade om hur näringslivet upplever nuläget, och framtidsmöjligheterna med koppling till både hur affärsmöjligheterna utvecklas och tillgång till rätt kompetens. Vi kan bli bättre på att nyttja kompetenser över klustergränser där kuster kunskapen inte är den avgörande karaktären. Han berättade om det digitala testet, och exempel på produktutveckling som de (EDR Medeso) medverkat i, presentationen innehöll även exempel på teknologitrender. Gafa* är idag en utmaning i de flesta branscher (eller ett hot), Gafa=Google/Apple/Facebook/Amazon

 

Avslutningsvis rundades dagen av med en paneldiskussion, med summerande frågor, samt eftermingel.

 

Tags: