Den 26 oktober bjöd NSHK in sina medlemmar till en aktiv nätverkslunch. Eventet arrangerades tillsammans med StyrelseAkademin som representerades av Rigmor Öberg och Kjell Svensson. StyrelseAkademien är en rikstäckande ideell förening med det uttalade målet att vara Sveriges ledande forum för professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare.

Tanken var att vi alla skulle utnyttja NSHK:s breda kontaktnät för att knyta många goda kontakter på ett strukturerat och effektivt sätt.

Träffen inleddes med att samtliga deltagare fick ge en kort presentation av sig själva för att väcka intresset och nyfikenheten hos samtliga. Därefter serverades en utmärkt lunch från Spira Food, där vi samtidigt fick lyssna till en kortare presentation av vad StyrelseAkademin har att erbjuda. Flera av deltagarna hade redan deltagit i StyrelseAkademins utbildningar, som fick mycket positiv feedback.

Den 1 december kommer NSHK anordna ytterligare ett event tillsammans med StyrelseAkademin där det kommer ske en djupdykning kring de utmaningar en styrelserepresentant kan ställas inför – missa inte detta.

Sedan var det dags för huvudeventet – det strukturerade nätverkandet. Vi grupperade oss i grupper om fem personer, där samtliga fick var för sig, på ett tydligt sätt förklara vad vi sökte eller kunde erbjuda övriga vid bordet, varvid de övriga deltagarna fick ställa frågor och återkoppla – allt på fem minuter. Fem minuter går snabbt när man har roligt, den korta tiden gör att man måste vara effektiv och tydlig.

Efter 25 minuter var dessvärre tiden slut – tiden sprang iväg. Något mycket positivt var att många nya kontakter hade skapats. Flera deltagare fortsatte sitt nätverkande även efter mötet. Möte avslutades med att en utbildningsplats i StyrelseAkademiens lottades ut till en lycklig vinnare.

Kontakta gärna Henrik Timén eller Patrik Strömsnes om du har frågor angående nätverkslunchen.

Tags: