Medlemsavgift 2018

I tabellen nedan kan du utläsa vad ett medlemsskap i Norsk-Svenska Handelskammaren i Göteborg kostar. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor kring medlemsskap. Kolumnen serviceavgift för två orter är för de som önskar bli medlemmar i såväl Göteborg som Stockholm/Oslo.

Omsättning Medlemsavgift Serviceavgift 1 ort
(ex Göteborg)
Serviceavgift 2 orter (ex Gbg & Sthlm)
<  50 MSEK 500 SEK 1.000 SEK 1.500 SEK
50-100 MSEK 500 SEK 3.000 SEK 4.500 SEK
100-500 MSEK 500 SEK 7.000 SEK 10.000 SEK
> 500 MSEK 500 SEK 13.000 SEK 16.000 SEK
GULDMEDLEMSKAP 500 SEK 60.000 SEK
Personligt medlemskap 500 SEK
Kommuner och institutioner 500 SEK 4.500 SEK