Medlemsnytta

Som medlem i Norsk-Svenska Handelskammaren ingår du i ett spännande nätverk fullt av kompetens och erfarenheter som du kan ha stor affärsnytta av, oavsett vilken bransch du verkar i.

Vi är en självständig, medlemsstyrd organisation. Handelskammarens syfte är att fremja de kommersiella och industriella förbindelserna mellan Sverige och Norge samt att tillvarata näringslivets intressen i förhållanden till svenska och norska myndigheter.

Vårt mål är att med nätverksbyggande trivsel erbjuda ett attraktivt program med ca 5 medlemsträffar per år. Vi har intressanta föredragshållare, arrangerar spännande studiebesök och möjligheter till produktivt nätverkande. Handelskammaren välkomnar alla som är intresserade av norsk-svenska handelsrelationer som medlemmar.

 

Netbuss om nyttan av medlemsskapet i NSHK

Med våra expressbussar (varumärkena Bus4you och Gobybus) mellan Göteborg och Oslo kör vi närmare 100 turer i veckan. Det har gett oss en stor erfarenhet av Tullens arbete. Vi förstår att den norska tullmyndigheten måste lägga resurser på att hindra t.ex. narkotika och illegala invandrare att komma in i landet.

Det vi ibland har haft synpunkter på är effektiviteten i kontrollerna. Från vårt perspektiv, så kan det ibland kännas som om personalen inte haft tillräcklig förståelse för att det, i stort utan undantag, med våra bussar åker människor som bidrar till ett gott samarbete mellan Norge och Sverige och att de har anhöriga som väntar, eller har tider att passa.

Speciellt tydligt, tycker vi att detta problem har varit i samband med att den norska tullen har haft träning för knarkhundar. Träningen består i att knark placeras ut i bussen och sedan så får hundarna träna på att söka upp det. Ofta sker denna utbildning med flera hundar åt gången, allt medan våra resenärer blir försenade.

Den 8 juni så kulminerade detta problem.

I samband med en utbildning för fyra hundar hände en serie olyckliga omständigheter som påtagligt försenade vår buss och satte vår förare i en mycket obehaglig situation.

Jag redogjorde för det inträffade till mina kontakter i NSHK.

Inom sex timmar hade politiska representanter, tjänstemän, på högsta nivå på det norska utrikesdepartementet, samt ledande personer inom norska Tullen reagerat.

Vi kommer nu att ha, som jag hoppas, konstruktiva diskussioner med Tullen om hur vi skall fortsätta samarbetet.

Jag kan ärligt säga att de ingångar som vi så snabbt fick till berörda myndigheter hade vi aldrig fått utan vårt medlemskap i Norsksvenska handelskammaren.

Ett stort tack för det.

Stefan Carlén

Verkställande direktör
Nettbuss Express AB