DEBATT. Norge är en av Sveriges absolut största handelspartner. Vi har lika stor export till Norge som till Tyskland. Ändå beskrivs handeln med Norge som krånglig. Norge är inte med i EU, men gör ändå mycket för att förenkla handeln med Sverige, skriver företrädare för Norsk-svenska handelskammaren.

Källa: Björn Rosengren: Handelskrånglet med Norge är överdrivet

Tags: ,,