DEBATT. I skuggan av debatten om höghastighetståg finns flera förbisedda infrastrukturprojekt, bland annat sträckan Göteborg–Oslo. Det mest fascinerande med detta järnvägsprojekt är att det är mycket lönsamt, skriver Björn Rosengren, Harald Norvik och Rune Mørck-Wergeland.

Källa: Björn Rosengren med flera: Prioritera tågsträckan från Göteborg till Oslo

Tags: