Hur kan Norge och Sverige som är varandras viktigaste handelspartners bygga järnväg för hundratals miljarder fram till 2030, utan att ta med sträckan Oslo-Göteborg? skriver Norges generalkonsul Jan Andréasson.

Källa: Göteborg-Oslo en väldigt lönsam länk

Tags: