Om NSHK

Norge är Sveriges största exportmarknad och näst största importmarknad. Under de senaste två åren har de norskägda företagen i Göteborgsregionen ökat med 25%. Handelskammarens syfte är att främja de kommersiella och industriella förbindelserna mellan Sverige och Norge samt att tillvarata näringslivets intressen i förhållanden till svenska och norska myndigheter.Vårt mål är att med nätverksbyggande trivsel erbjuda ett attraktivt program med ca 5 träffar per år. Vi kommer att ha intressanta föredragshållare, spännande studiebesök och mycket annat.Handelskammaren välkomnar alla som är intresserade av norsk-svenska handelsrelationer som medlemmar i kammaren.

Styrelse

ORDFÖRANDE
Catharina Olofsson
Director Consulting & Education för KGH Customs Services. Specialister på tullrelaterade tjänster i 11 länder i Europa. Tidigare General Manager TNT Logistics, Norden och Revisor hos PWC. Catharina har bred erfarenhet från ekonomi till logistik, strategi och affärsutveckling i ett internationellt sammanhang genom både studier och arbete utanför Sverige.
VICE ORDFÖRANDE
Jan Andréasson
Norges Generalkonsul (www.norge.se), grundare av Crossroads Loyalty Solutions AB. Jan är även verksam i Länsförsäkringar inom området kommersiella fastigheter och har bl.a. styrelseuppdrag för konferansehotellet Voksenåsen i Norge och i resekoncernen STS Alpresor i Sverige. 

VICE ORDFÖRANDE
Marie Lindebäck
Civilekonom med 18 års erfarenhet från finansmarknaden i Norge (1998-2007) och Sverige. Startade 2007 upp SKAGEN Fonders kontor i Göteborg. Sedan april 2015 egen konsultverksamhet.

STYRELSELEDAMÖTER

Thomas Wigen Sjöbacken
Entreprenör och grundare av e-handelsbolaget Knifeo AB. 15 års ledarerfarenhet från detaljhandeln i Norge och Sverige. Även engagerat i driften av Norges Hus i Göteborg och NSHK Göteborg.

Andreas Göthberg
Ansvarar för Investering och Etablering på Business Region Göteborg. Det innebär arbetet med att attrahera företag att etablera sig i Göteborgsregionen samt att ge de företagen bästa tänkbara service i etableringsprocessen.

Patrick Strömsnes
VD för Vidal Scandinavia, en av världens största konfektyrföretag. Har 25 års erfarenhet av dagligvaruhandeln och har arbetat i flera stora företag/koncerner. Har även varit med och etablerat ett flertal producenter & varumärken på den nordiska marknaden de senaste 13 åren”.

Oscar Wackling
Advokat vid Foyen Advokatfirma och arbetar inom områdena fastighet, entreprenad och konsult. Foyens verksamhet i Sverige och Norge bygger på branschfokus och absolut spetskompetens inom bl.a. fastighet, teknik, IT, energi och miljö.

Marcus Bodin
Senior Vice President inom DNB Bank och Kundansvarig för Stora bolag och Institutioner i Västra Sverige. Marcus har över 15 års erfarenhet av bank och finans främst med inriktning på finansieringslösningar. Marcus har arbetat och studierat internationellt i USA, UK samt Irland.

Lars-Bertil Ekman
VD i Anor Fastigheter

Andreas Rydbo
VD i AF Gruppen Sverige

SUPPLEANTER

Irene Hasslebrekk
Projektledare på varumärkesbyrån Invinn AB, en del av Vinngroup, med fokus på fastighets och handelsutveckling.

 

STADGAR

Här nedan kan du läsa stadgarna för NSHK Göteborg. Antagna av NSHK i Stockholm den 9 november 1993 med ändringar antagna 18 maj 2010 samt anpassade för NSHK Göteborg 17/8 2010.

Stadgar NSHK Göteborg