Om NSHK

Norge är Sveriges största exportmarknad och näst största importmarknad. Under de senaste två åren har de norskägda företagen i Göteborgsregionen ökat med 25%. Handelskammarens syfte är att främja de kommersiella och industriella förbindelserna mellan Sverige och Norge samt att tillvarata näringslivets intressen i förhållanden till svenska och norska myndigheter.Vårt mål är att med nätverksbyggande trivsel erbjuda ett attraktivt program med ca 5 träffar per år. Vi kommer att ha intressanta föredragshållare, spännande studiebesök och mycket annat.Handelskammaren välkomnar alla som är intresserade av norsk-svenska handelsrelationer som medlemmar i kammaren.

Styrelse

ORDFÖRANDE
Catharina Olofsson
Director Consulting & Education för KGH Customs Services. Specialister på tullrelaterade tjänster i 11 länder i Europa. Tidigare General Manager TNT Logistics, Norden och Revisor hos PWC. Catharina har bred erfarenhet från ekonomi till logistik, strategi och affärsutveckling i ett internationellt sammanhang genom både studier och arbete utanför Sverige.
VICE ORDFÖRANDE
Jan Andréasson
Norges Generalkonsul (www.norge.se), grundare av Crossroads Loyalty Solutions AB. Jan är även verksam i Länsförsäkringar inom området kommersiella fastigheter och har bl.a. styrelseuppdrag för konferansehotellet Voksenåsen i Norge och i resekoncernen STS Alpresor i Sverige.VICE ORDFÖRANDE
Marie Osberg
Regionchef för DNB Bank västra Sverige. Tidigare erfarenhet från Nobel Biocare som Group Treasurer och innan dess Swedbank Markets. Marie har en lång erfarenhet från bank och finans och har även en MBA från Webster University i Geneve, där hon bodde sammanlagt under sex år.
STYRELSELEDAMÖTER

Marie Lindebäck
Civilekonom med 18 års erfarenhet från finansmarknaden i Norge (1998-2007) och Sverige. Startade 2007 upp SKAGEN Fonders kontor i Göteborg. Sedan april 2015 egen konsultverksamhet.

Maria Derner
Civilekonom och journalist. Arbetar som kommunikationschef på Högskolan Väst, ansvarar där för internt och extern kommunikation, samverkan och internationell marknadsföring. Dessförinnan åtta år som regionchef för Företagarna Västra Götaland.

Thomas Wigen Sjöbacken (sekreterare)
Entreprenör och grundare av e-handelsbolaget Knifeo AB. 15 års ledarerfarenhet från detaljhandeln i Norge och Sverige. Även engagerat i driften av Norges Hus i Göteborg och NSHK Göteborg.

Henrik Timén
Volvo CarsSkattejurist inriktad främst mot svensk och internationell företagsbeskattning men även individbeskattning. Henrik arbetar regelbundet med skattefrågor kring omstruktureringar, transaktioner, compliance och transfer pricing etc. Tidigare Tax Manager på EY med bred erfarenhet inom finans-, fastighets- och automotivebrancen.

Andreas Göthberg
Ansvarar för Investering och Etablering på Business Region Göteborg. Det innebär arbetet med att attrahera företag att etablera sig i Göteborgsregionen samt att ge de företagen bästa tänkbara service i etableringsprocessen.

Patrick Strömsnes
VD för Vidal Scandinavia, en av världens största konfektyrföretag. Har 25 års erfarenhet av dagligvaruhandeln och har arbetat i flera stora företag/koncerner. Har även varit med och etablerat ett flertal producenter & varumärken på den nordiska marknaden de senaste 13 åren”.

Oscar Wackling
Advokat vid Foyen Advokatfirma och arbetar inom områdena fastighet, entreprenad och konsult. Foyens verksamhet i Sverige och Norge bygger på branschfokus och absolut spetskompetens inom bl.a. fastighet, teknik, IT, energi och miljö.

SUPPLEANTER

Oscar Forsström
Civilekonom, egenföretagare på YourSafe AB. Bred branscherfarenhet som managementkonsult från finanssektorn, IT, automotive och som verksamhetsansvarig inom vårdsektorn. Fokuserar på frågor kring IT-strategi och praktiskt nytta av IT.

Irene Hasslebrekk
Projektledare på varumärkesbyrån Invinn AB, en del av Vinngroup, med fokus på fastighets och handelsutveckling.

 

STADGAR

Här nedan kan du läsa stadgarna för NSHK Göteborg. Antagna av NSHK i Stockholm den 9 november 1993 med ändringar antagna 18 maj 2010 samt anpassade för NSHK Göteborg 17/8 2010.

Stadgar NSHK Göteborg