Seminariet hos Veidekke var mycket välbesökt till sista plats. Vi fick lära oss om hur detta stora ”svorska” bygg & entreprenad koncern arbetar i allt från hållbart byggande till VR teknik och digitalisering av dagens byggarbetsplatser. Efter en god lunch och en fika paus summerades dagen genom ett seminarium kring den så viktiga fråga om en ny modern järnväg mellan Oslo och Göteborg.

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke modererade säkert mellan spännande inlägg från bl.a. Ann-Sofie Hermansson Göteborgs kommun, Siv Jacobsen Östfolds fylke, Vidar Gudersen KGH Customs, Björn Rosengren och Jan Andréasson från Norsk – Svenska Handelskammaren samt Stefan Attefall, ledamot  Infrastruktur kommissionen.  

Alla var rörande överens om att vi behöver en ny modern järnväg mellan Oslo och Göteborg och att vägen dit går genom en ny Åtgärdsvalsstudie (/Konseptutvalgsutredning (KVU) i de nya norska och svenska nationella transportplanerna vilka fastlägger våra bägge länders totala infrastrukturinvesteringar de närmaste 10-12 åren. En annan framgångsfaktor kommer vara att få med industri och näringsliv som kravställare på denna investering. Vi skall helt enkelt ”gapa och skrika mer” så att projektet ”tar plats” bland andra stora infrastruktursatsningar, summerade Ann-Sofie Hermansson dagen.

Tags: