Den 11 november arrangerade Svinesundskommittén en Svensk-Norsk politikerträff i Sarpsborg Norge med fokus på Blå Tillväxt.

Längs den norska och svenska kusten finns en lång tradition av att förädla havets resurser och producera energi. Parallellt har en rad nya forskningsinitiativ och innovativa verksamheter utvecklats. Gränsregionen mellan Oslo och Göteborg är en spännande marin tillväxtregion som nu accelererar för att driva på näringsutvecklingen

Deltog gjorde regionala politiker från både Östfold (Norge) och Västragötalandsregionen (Sverige).

Axel Wernhoff. Sveriges ambassadör i Norge hälsade alla välkomna. Sedan föreläste experter från akademin i Norge och Sverige varvat med aktörer från respektive lands näringsliv för att belysa senaste forskning och affärsverksamhet som täckte in både energi och fiskodling.

Från NSHK Göteborg deltog Catharina Olofsson (Ordförande) i en paneldebatt på slutet av dagen. ”Det presenterades väldigt spännande möjligheter för vår gemensamma region men för att kunna ta till vara på möjligheterna krävs tydliga mål och milstolpar som tar med det större perspektivet och fler aktörer så att även regelverk ändringar ligger i fas med näringslivets utveckling av möjliga affärsmodeller som i förlängningen kan bidra med både spetskompetens och  arbetstillfällen i båda länderna.”

För dem som önskar mer detaljer om evenemanget samt ta del av material som presenterades följ länken http://www.svinesundskommitten.com/media/148053/sv-no_politikertraff_dokumentation_2016.pdf

Tags: