Digitaliseringens betydelse för samhällets utveckling

Artificiell intelligens (AI) är intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens som uppvisas av människor och andra djur. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende. (Wikipedia)

Inbjudan

I samband med Kvalitetsmässan 2019 12-14 nov på Svenska Mässan i Göteborg har NSHK Göteborg fått tag i ett begränsat antal biljetter till seminariet nr 52 den 12 november kl. 17.00 18.00

Digitaliseringens betydelse för samhällets utveckling

Samhället förändras som en konsekvens av teknisk utveckling, digitalisering och automatisering. Men samhället behöver också ta hjälp av digitaliseringen för att förändras. Många ser digitaliseringen som en förutsättning för att bygga framtidens hållbara och smarta samhälle. Ett samhälle där offentlig sektor måste lösa sina uppdrag på helt nya sätt. Möjligheterna är många men samtidigt finns det utmaningar. Och den största utmaningen är kanske inte att använda tekniken utan omställningen i sig. Hur ska samhället förberedas inför den omställningen?

Anders Ygeman i Almedlaen innan intervjun med Vägen UT tidningen.
Anders Ygeman, digitaliseringsminister i Sverige
Nikolai_Astrup
Nikolai Astrup, digitaliseringsminister i Norge
Åsa Zetterberg
Moderator: Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT & Telekomföretagen

Omedelbart efter seminariet och kl. 18.30 blir det mingel och efterföljande middag på Norges Hus med den norska digitaliseringsministern Nikolai Astrup, Norges ambassadör i Sverige, Christian Syse och inbjudna gäster från näringslivet, staden och regionen.

Norsk Svenska Handelskammaren i Göteborg i samarbete med Innovasjon Norge, Norges Ambassad samt Norges generalkonsulat i Göteborg. Du kan endast anmäla dig till hela arrangemanget inkl. middagen.