NSHK Medlemsmöte på Båtmässan 6 februari 2013

Traditionsenligt inledde NSHK årets medlemsaktiviteter på Båtmässan. Detta året i samarbete med Företagarna, vars medlemmar även var inbjudna.

NSHK ordförande Jan Andréasson, Norges generalkonsul i Västra Sverige, hade nöjet att hälsa ett 100-tal medlemmar från båda organisationerna välkomna till ett intressant informationsprogram, som avslutades med mingel och ett besök på Båtmässan för alla köpsugna. Stort tack till Bengt Wallin, Båtmässans ”general”, för inbjudan till mässan.

Bengt Wallin inledde med att informera om årets Båtmässa, vilken hade ett något färre antal utställare än föregående år, men att det verkade som att antalet avslut låg väl i nivå med föregående år. Han inbjöd oss att efter avslutad rundvandring komma och bese mässans största båt en Goldfish 50 Ocean, som var till salu för den köpsugne.

Mikael Erlandsson från Företagarna berättade därefter om den enkät som Företagarna tillsammans med Grensekommittén gjort bland sina medlemmar i  Västra Götaland om synen på att göra affärer med Norge. Av de 10% som svarade ansåg 68% att tull och momsfrågor var besvärliga att hantera samt 40% att handelshinder hade en negativ påverkan. Företagarna har därför tagit initiativet till en utbildningsdag i dessa frågor. Den kommer att äga rum den 24 april på Norges Hus under rubriken Handel med Norge. www.foretagarna.se.  Catharina Olofsson från KGH Customs Services avrundade framställningen med att informera om KGH Customs Academy, som driver en öppen utbildning både i Sverige och Norge rörande tullfrågor. Medlemmar i NSHK och Företagarna erbjuds rabatterade priser på kurserna. www.kghcustoms.se.

Advokaterna Erlend Balsvik,Oslo och Erik Spandow, Göteborg från Foyen Advokatbyrå, specialiserade på företagsrätt i Norge och Sverige, kompletterade Företagarnas framställning med att informera om det regelverk som styr handeln mellan EU landet Sverige och icke EU landet Norge. Advokaterna uppmanade deltagarna att sätta sig in regelverket innan man börjar göra affärer över gränsen. Foyen står gärna till tjänst med expertisen. www.foyen.se.

Innan vi med förväntan och öppna plånböcker besökte Båtmässan bjöd Foyen på förtäring och mingel. Stort tack för detta samt även till Bengt Wallin för entrébiljetten till Mässan.

 

Ralf Galme