Medlem i NSHK Göteborg

Som medlem i Norsk-Svenska Handelskammaren ingår du i ett spännande nätverk fullt av kompetens och erfarenheter som du kan ha stor affärsnytta av, oavsett vilken bransch du verkar i.

Vi är en självständig, medlemsstyrd organisation. Handelskammarens syfte är att främja de kommersiella och industriella förbindelserna mellan Sverige och Norge samt att tillvarata näringslivets intressen i förhållanden till svenska och norska myndigheter.

Vårt mål är att med nätverksbyggande trivsel erbjuda ett attraktivt program med ca 5 medlemsträffar per år. Vi har intressanta föredragshållare, arrangerar spännande studiebesök och möjligheter till produktivt nätverkande. Handelskammaren välkomnar alla som är intresserade av norsk-svenska handelsrelationer som medlemmar.

Filmer om NSHK

Medlemsavgift 2019

OmsättningMedlemsavgiftServiceavgift:
1 ort
Serviceavgift:
2 orter
< 50 MSEK500 SEK1000 SEK1500 SEK
50–100 MSEK500 SEK3000 SEK4500 SEK
100-500 MSEK500 SEK7000 SEK10.000 SEK
> 500 MSEK500 SEK13.000 SEK16.000 SEK
Guldmedlemskap500 SEK60.000 SEK
Personligt medlemskap500 SEK
Kommuner och institutioner500 SEK4500 SEK