Björn Rosengren: Handelskrånglet med Norge är överdrivet

Björn Rosengren: Handelskrånglet med Norge är överdrivet

Som en liten present inför den norska nationaldagen, 17 maj, återlanserar Sveriges Kommerskollegium en undersökning som pekar ut Norge som en krånglig handelspartner för Sverige – i paritet med Kina. Generaldirektör Anna Stellinger sätter fingret i vädret och tycker sig ha uppsnappat ett problem.

Samtidigt lutar sig den svenska regeringen mot sin exportstrategi – 26 länder ska prioriteras, allt från Algeriet och Angola till Filippinerna och Qatar. Men inte Norge. Regeringen förklarar nu detta med att de andra länderna har större tillväxtpotential som exportland.

Det hela är lite märkligt. För det första så är volymen och värdet av varu- och tjänstehandeln mellan Sverige och Norge 351,5 miljarder kronor. Helt oöverstigliga verkar hindren inte vara.

Läs mer: Björn Rosengren: Handelskrånglet med Norge är överdrivet