Göteborg och Norden, ett stabilt utvecklingsnav i en orolig omvärld

14 november arrangerade NSHK Göteborg tillsammans med Föreningen Norden i Göteborg, Isländska-, Danska- och Finska konsulaten, Business Region Göteborg, Reväst och Rotary i Göteborg seminariet ”Göteborg och Norden, ett stabiltutvecklingsnav i en orolig värld” på Handels i Göteborg.

Lars Nordström inledde seminariet med att konstatera att ”det är lite stökigt iomvärlden just nu” och kastade samtidigt ut en retorisk fråga angående hur de nordiska länderna ska agera i en sådan situation.

Enligt Lars finns det hopp, även om framtiden är osäker så är den också spännande och utvecklingsbar.

Det finns tendenser till att internhandeln liksom investeringarna och arbetskraftrörligheten mellan de nordiska länderna ökar samtidigt som Lars även såg tecken på att det nordiska politiska samarbetet intensifierats. Lars egna svar på frågan var: förbättra infrastrukturen, öka gemene ens kunskap om Norden och arbeta tillsammans.

Övriga talare Eva-Lena Albihn (vVd BRG), Henrik Kristensen (vd APM Terminals), Daniel Stenbäck (CDO Choice Hotels) och Christer Olsson (Christer Olsson Group) gav sin syn på Göteborgs och övriga Nordens roller, möjligheter och utmaningar för att vara ett stabilt utvecklingsnav.

Eva-Lenaredogjorde för resultatet av OECD-rapporten ”OECD Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia” som presenterades i våras. Rapporten visar att regionen, som omfattar åtta städer och regioner från Malmö i syd till Oslo i norr, har alla förutsättningar att skapa en gemensam Mega-region. Här finns nödvändiga beståndsdelar som innovationsledare och omvandlingsförmåga. Det kommer att krävas en stor dos av ”nytänk”. Kanske framförallt för att möta den största utmaningen –  hållbara transporter.

Transformation och nytänk var något som präglade även Henriks presentation. En hamn är inte längre ”bara en hamn” utan en del av en transformationsprocess där affärsvärde skapas. Dagens trender är digitalisering (och automatisering), konsolidering(globala shippinglinjer måste samarbeta vilket skapar behov för större fartyg och andra förutsättningar för dagens och morgondagens hamnar) och ökad globalisering (internet of things ger mer handel). Henrik slog ett slag för det danska uttrycket ”fisken på disken” – säg vad ni menar och visa vad ni har.

En hamn är inte bara en hamn och ett hotell är idag, enligt Daniel, inte hellersynonymt med ”att bara bo”. Hotell driver idag utvecklingen och kommer in tidigt i utvecklingsfasen av städer och stadsdelar.

Christersinsiktsfulla avslutande presentation om att tillsammans är vi starkare – det ärtrots allt inte regioner, städer eller företag som gör affärer med varandrautan människor. För att göra affärer med varandra behöver vi lära kännavarandra och visa respekt. ”När en annan förstår att du förstår då kan du göradig förstådd!”.

Genomsamarbete med goda grannar (fokus på infrastrukturlösningar samt innovation)och ökad kunskap om varandra skapar vi nya affärer.

Vitackar samarbetspartnerna som gjorde seminariet möjligt och alla som mötte uppför att deltaga (fullt i salen).  NSHK arbetar vidare för att främjaaffärer mellan Norge och Sverige!

Marie Lindebäck

NSHK Göteborg