Göteborgs Hamn event              2 september 2019

Göteborgs Hamn event 2 september 2019

Den 2:e September anordnade NSHK i Göteborg ett event tillsammans med Göteborgs hamn, vi fick en intressant inblick i Skandinaviens största hamn, och även den största hamnen för Norge, efter en mycket bra presentation fick vi en rundtur i hamnen där vi visades runt och fick se hamnens alla aktiviteter, en givande eftermiddag.

Fakta om Göteborgs hamn/år:

753 000 Containrar
290 000 bilar
40,5 Miljoner ton gods
Passagerare 1,7 Miljoner.