Sammanfattning från Norska Dagen –   22 maj 2019

Sammanfattning från Norska Dagen – 22 maj 2019

Den 22:e maj höll Norsk- Svenska Handelskammaren i Göteborg sitt årliga event ”Norska Dagen” på Norges Hus, för elfte året i rad. Temat för eftermiddagen var det säkerhetspolitiska läget och hur Brexit påverkar hur företag gör affärer ur ett svenskt norskt perspektiv. Dessutom fick deltagarna höra hur design kan vara avgörande för ett lands framtid. 

Jan Andreasson, vice ordförande i NSHK Göteborg, generalkonsul och entreprenör var eftermiddagens moderator och lotsade talare och publik mellan olika teman och programpunkter.

Norges ambassadör i SverigeChristian Syse, stod för mycket intressant inledning och avslutande kommentarer. Ambassadören ”känner sig som hemma” i Göteborg och använde tillfället för att påvisa vilken betydelse Norge och Sverige har för varandra som handelspartners. Det är fortsatt så att Norge är det land som äger flest bolag i Sverige, länderna är varandras viktigaste handelspartners, gränshandeln är stor och NBIM (i dagligt tal Norska Oljefonden) har ca. 160 mrd investerade i Svenska bolag. Den längsta och äldsta riksgränsen i Europa förpliktigar även om det som Ambassadören uttryckte det kan ses ”som en liten komplikation att Norge inte är med i tullunionen”. 3 av 4 svarar i en aktuell undersökning (Novus) att de anser att Sverige och Norge bör samarbeta mer än vad de gör idag angående försvars- och säkerhetsfrågor. Christian berättade att det i Öye finns det något helt unikt – en för länderna gemensam polisstation. Ett exempel på ett gott samarbete.

Öystein Limoseth , överste och försvarsattaché vid Kgl. Norska Ambassaden i Stockholm, gav sitt perspektiv på den försvars- och säkerhetspolitiska situationen i Norden. Öystein berättade att ur ett militärt perspektiv kan Sverige och Norge ses som ett område. Länderna samarbetar idag via NORDEFCO, där även Danmark, Island och Finland ingår. Det krävs en medvetenhet och kunskap runt de utmaningar som de nordiska länderna står inför och Öystein nämnde specifikt Kina, Ryssland och samarbetet med NATO.

Arlanda – Gardermoen är en av världens mest trafikerade flygrutter och Göteborgs Hamn är även Norges största hamn så nog finns det gemensamma intressen. UK är också Norges största exportdestination som inkluderar olja & gas, ett exempel är olja och gas som Sverige är störst på. Intressen som inte endast påverkas av försvars- och säkerhetspolitiska situationen utan också i största grad av Brexit. 

Lars Karlsson, vd KGH Global Consulting, arbetar som rådgivare åt myndigheter, regeringar och företag och har även på uppdrag av EU Kommissionen skrivit en rapport om hur man skulle kunna utforma framtida gränser mellan Storbritannien och EU. Rapporten: SmartBorder 2.0, utgör grunden för Storbritanniens MaxFac Border Solution. Budskapet från Lars var klart – Brexit blir av och troligen utan fler framflyttningar. 31:e oktober blir nästa hållpunkt. Det blir då antingen Brexit utan avtal vilket innebär omedelbart lämnande alternativt Brexit med avtal vilket innebär en transitperiod fram till 31/12 2020.  Det är enligt Lars av stor vikt att ett avtal kommer på plats mellan parterna. Tiden är mycket knapp och företagens och myndigheternas förberedelser är i stor grad otillräckliga vilket kommer att innebära problem även för de som har förberett sig mycket väl. Alla behöver vara bekymrade, även länder som Norge som står utanför dagens tullunion eftersom en stor del av exporten och importen går via andra länder som är medlemmar. Lars råd till företagen var att analysera och planera för hela EU-UK, var förberedda på och beräkna extra kostnader, skaffa nödvändiga licenser, tillstånd och dokumentation, säkerställ kapacitet för att få hjälp samt inte minst förbered er på det värsta och hoppas på det bästa! De företag som förbereder sig bäst (mer än sina konkurrenter) kommer att vara morgondagens vinnare.

Magnus Andersson, CEO Orrefors Kosta Boda, belyste hur design kan vara avgörande för ett lands framtid och hur viktigt det är att vara innovativ inom industrin. Genom att anställa de två konstnärerna Simon Gate och Edvard Hald valde glasbruket tidigt en annan väg än sina konkurrenter inom den tunga industriproduktionen. Glasbruket kunde höja sina priser medan konkurrenterna blev utslagna av billig produktion i andra länder och senare av plastprodukter. Magnus efterlyste norska aktörer på designmarknaden och önskade en”Kygo” inom design. Ambassadör Christian Syse kontrade med att invitera Magnus till den Kgl. Norska Ambassaden i Stockholm för att se på norsk konst – designerna finns redan idag.

Med intressanta presentationer, god lunch och givande mingel har förhoppningsvis Norska dagen 2019 genererat affärer och nya samarbeten samt sått frön såväl inom designsamarbeten och innovation som gett handfasta råd angående förberedelser inför Brexit och en uppdaterad insikt om det försvars- och säkerhetspolitiska läget i regionen – tack för i år!