Grenserådets möte i Karlstad

Genom det fantastiska nätverk som Grenserådet utgör skapas ett kunskapsrikt kluster där man inte enbart löser problem kring gränshinder i realtid utan även kan skapa processer direkt motbeslutfattare för att får bort ett specifikt handelshinder för gott.

Comments Off on Grenserådets möte i Karlstad

Göteborg och Norden, ett stabilt utvecklingsnav i en orolig omvärld

14 november arrangerade NSHK Göteborg tillsammans med Föreningen Norden i Göteborg, Isländska-, Danska- och Finska konsulaten, Business Region Göteborg, Reväst och Rotary i Göteborg seminariet ”Göteborg och Norden, ett stabiltutvecklingsnav i en orolig värld” på Handels i Göteborg.

Comments Off on Göteborg och Norden, ett stabilt utvecklingsnav i en orolig omvärld

Snabbare järnväg mellan Norge och Sverige

Vi behöver snabbare järnvägsförbindelser mellan Göteborg och Oslo och mellan Stockholm och Oslo för att klara av morgondagens konkurrenskraft.

Comments Off on Snabbare järnväg mellan Norge och Sverige

Norsk litteratur på export

Bokmässan-eventet ägde rum på Norges Hus 27/9. I samband med Bokmässan inviterade NSHK till AW på Norges Hus.

Comments Off on Norsk litteratur på export

Björn Rosengren: Handelskrånglet med Norge är överdrivet

Norge är en av Sveriges absolut största handelspartner. Vi har lika stor export till Norge som till Tyskland. Ändå beskrivs handeln med Norge som krånglig. Norge är inte med i EU, men gör ändå mycket för att förenkla handeln med Sverige, skriver företrädare för Norsk-svenska handelskammaren.

Comments Off on Björn Rosengren: Handelskrånglet med Norge är överdrivet

Göteborg-Oslo en väldigt lönsam länk

Hur kan Norge och Sverige som är varandras viktigaste handelspartners bygga järnväg för hundratals miljarder fram till 2030, utan att ta med sträckan Oslo-Göteborg? skriver Norges generalkonsul Jan Andréasson.

Comments Off on Göteborg-Oslo en väldigt lönsam länk

Björn Rosengren med flera: Prioritera tågsträckan från Göteborg till Oslo

I skuggan av debatten om höghastighetståg finns flera förbisedda infrastrukturprojekt, bland annat sträckan Göteborg–Oslo. Det mest fascinerande med detta järnvägsprojekt är att det är mycket lönsamt, skriver Björn Rosengren, Harald Norvik och Rune Mørck-Wergeland.

Comments Off on Björn Rosengren med flera: Prioritera tågsträckan från Göteborg till Oslo

Inga fler nyheter =)

Ladda om sidan...