Snabbare järnväg mellan Norge och Sverige

Norsk Svenska Handelskammaren i Göteborg genom Jan Andréasson, var i Oslo den 8/11 på ett event i regi av NSHK Oslo. Värd för mötet var ordförande i NSHK Oslo Kai Eide, tidigare ambassadör för Norge i Sverige. (Bifogar programmet i sin helhet)

Vi behöver snabbare järnvägsförbindelser mellan Göteborg och Oslo och mellan Stockholm och Oslo för att klara av morgondagens konkurrenskraft. Det är inte rimligt att 1000 tals lastbilar köar på E6 varje dag genom Bohuslän och där 70% vänder åter till Sverige utan last. Hur skall vi få över gods från lastbil till järnväg?

Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB och dess VD Jonas Karlsson ligger långt före i processen av en ny norsk-svensk järnväg än var vi gör i Västsverige med sträckan Oslo-Göteborg. Detta beror inte bara på Jonas Karlssons tidigare uppdrag i de politiska korridorerna utanpå en medveten strategi. Strategin går i stort sett ut på att preciserakundnyttan med en ny järnvägsinvestering. Inte bara mellan huvudstäderna utan också mellan städer på sträckan. Oslo-Karlstad- Örebro-Västerås-Stockholm där alla blir vinnare på en bättre förbindelse med en snabbare förbindelse. Arbetspendling blir möjlig på hela eller delar av sträckan med mycket rimligarestider.

Att redan i projektstadiet få med sig politikerna kommunerna och regionerna på sträckan betyder så klar mycket. Meden mindre grundinvestering finns möjlighet att ha en heltidsanställd som varje dag i veckan arbetar med projektet.

Jag tycker att vi i Västsverige skall kopiera den ”set up” som man skapat i projektet Oslo-Stockholm 2.55, säger Jan Andréasson, vise ordförande i NSHK Göteborg. Vårt projekt här i väst kanske borde ha namnet Oslo-Göteborg 1.55 eftersom 1 timma och 55 minuter är en helt realistiskt restid mellan Göteborg och Oslo, säger Jan.

Detta är en mycket viktig fråga för Norsk Svenska Handelskammaren i Göteborg och som vi har arbetat med sedan 2009. En bättre kommunikation mellan Oslo och Göteborg är superviktigt för näringslivet i både Norge och Sverige. Göteborg är Norges största hamn och 70% av norsk import och export sker via Göteborg. Jag hoppas det är slut med fler tågkonferenser snart säger Jan Andréasson och att vi snart kan gå från ord till handling. Alla vet att vi behöver en ny förbindelse. E6 räcker inte till. Det kan inte vara rimligt att det går snabbare att köra bil än att åka tåg till Oslo. Det handlar inte bara om restid utan även om vår miljö och våra utsläpp, avslutar Jan.